Den väldoftande växten mynta sprider och korsbefruktar sig gärna till nya myntasorter och på samma vis är Mentha en grogrund för flera innovativa verksamheter inom rörelse, musik och odling.