Den väldoftande växten mynta sprider och korsbefruktar sig gärna till nya myntasorter och på samma vis är Mentha en grogrund för flera innovativa verksamheter inom rörelse, musik och odling.

  • Ljungandalen Rest & Development har visionen att kultur- och vandringsturism längs St Olavsleden ska bli bärande näring i Ljungandalen, Medelpad. Se Facebook och se  ”Vandringar” för aktuella erbjudanden.
  • Parkour – Sebastian Alman är parkouratlet och tränare bl a genom Sundsvalls Parkourförening. Vidare hålls sommarkurser i Nedansjö skogar, sommarkollo med häst och snart byggs en parkourpark i Skönsberg som Sebastian har designat. Info om 2017 här.
  • Musik – Sofia Sahlin Läs mer här
  • På planeringsstadiet finns B&B för pilgrimer och ekologiska abonnemangsodlingar i Nedansjö.

Sofia Sahin            sebastian-parkour-368