Ingegerd

Ingegerd Olofsdotter – S:t Anna – Nordisk kvinnohistoria
Ett musikverk i lapptäcksteknik

Sverige: Västernorrland, Jämtland, Uppland, Västra Götaland
Norden
Ryssland
Ukraina

Med stöd från:

 

Målet är att skapa ett profant oratorium i lapptäcksteknik om Ingegerds liv för både skolungdomar och vuxna i regionen runt S:t Olavsleden, men också för hela Sverige och övriga Norden. En föreställning som vidgar kunskapen kring denna färgstarka svenska personlighet.

  • Det finns mellan de länder projektet berör en gemensam historia och grund att stå på – vi kan från Norden knyta band österut och bygga broar över de mentala, kulturella och politiska hinder som finns idag. Män och kvinnor, pojkar och flickor, i alla dessa länder får tydligt se hur människor har rört sig över gränser och blandat och berikat sina levnadssätt och kulturer med mångfald genom historien, liksom idag.
  • Projektet ökar jämställdheten i historieskrivningen om ”Vikingatiden”, även med fokus på betydelsen av kvinnors hantverk. Projektet ökar kunskapen i alla åldrar om en färgstark och internationell svensk-rysk kvinna på 1000-talet. Flickor och pojkar som växer upp idag behöver få en större bredd på synen på vilka som kan vara makthavare och faktiskt påverka det historiska skeendet.
  • I samverkan mellan flickor och pojkar i grundskolan och professionella kulturutövare skapas ett musikverk med inspiration av lapptäcket som hantverksform. Ett riktigt lapptäcke ihopsytt av lappar formgivna av barn och unga i Norden, Ryssland och Ukraina, blir fond och inspiration till ett musikverk skapat av olika ”lappar” på nytt vis.

Ingegerd Olofsdotter, dotter till Olof Skötkonung

KORT HISTORIK OM INGEGERD (1001 Skara Husaby -1050 Kiev)
Efter att ha varit trolovad med Olav Haraldsson, sedermera S:t Olav, blev Ingegerd i stället bortgift med fursten Jaroslav av Novgorod som var av den nordiska Ruriksläkten, en dynasti som regerade i Kievriket och Ryssland ända in på 1500-talet. Sedan Ingegerd agerat medlare och mäklat fred mellan Jaroslav och hans bröder blev Ingegerd och Jaroslav regenter i Gårdarike/Kievriket och landet fick i och med det en blomstringsperiod. Ingegerd och Jaroslav flyttade till Kiev och bjöd in arkitekter, konstnärer och hantverkare från Grekland och lät bland mycket annat bygga Sofiakatedralen. De uppfostrade Olav Haraldssons son Magnus som sedan blev kung i Norge, Magnus den Gode. De två hade också många egna barn och flera giftes bort i Europas kungahus där det finns ättlingar än idag i Spanien och Luxemburg. Dottern Anna av Kiev gjorde intryck som drottning vid franska hovet eftersom hon var kvinna och bildad! Ingegerd engagerade sig för Kievs fattiga och efter Jaroslavs död gick hon i kloster och bytte namn till Anna. Efter sin död blev hon Sveriges första kvinnliga helgon. Om vi ska se henne som svensk?

LÄNDER
Sverige Här föds Ingegerd och växer upp, Upplands län. I hennes hem finns bland annat några isländska skalder.
Norge För att gynna fred mellan Sverige och Norge smids i Västergötland planer om giftermål mellan Ingegerd och Norges kung Olav. Ingegerd tillfrågas först om hon vill detta, och hon är sedan med och driver frågan.
Ryssland Ingegerd blir i stället bortgift med en rysk furste, de bor i Novgorod till en början. Ingegerd begär Ladoga som förläning för att gå med på giftermålet. Tsar Ivan den förskräcklige uppmärksammar Ingegerd ”St Anna” på 1500-talet för hennes bidrag till Rysslands framväxt.
Ukraina Ingegerd ordnar fred i Gårdarike – Kievriket, hon och Jaroslav flyttar till och regerar från Kiev där Ingegerd engagerar sig för stadens fattiga. De låter bygga Sofiakatedralen.
Island Det är i Snorre Sturlassons sagor vi får veta bilden av och historien om Ingegerd, utan denne isländske berättare hade kanske enda spåren varit Sofiakatedralen i Kiev och sparsam information om hennes arvingar. På Kungsgården hos Olof Skötkonung fanns isländska skalder som hade en aktiv roll i förhandlingen om giftermålet mellan Ingegerd och Olav Haraldsson.
Finland/Åland Här finns personer och organisationer med en stark önskan att skapa en pilgrimsled som fortsätter till Novgorod. De har redan varit i Novgorod och har värdefulla kontakter.
Grönland/Danmark På Grönland har man gjort ett stort textilfynd från århundradena efter vikingatiden och i kombination med danska fynd från Ingegerds levnadstid finns där en stor kunskapsbank att lyfta in i hantverk- lapptäckesdelen av projektet.

KONSTNÄRLIG FORM
Kvinnohistoria – recycling  – mångfald

Lapptäcke – ett lapptäcke kan vara gjort av bara gamla material men söker man en viss effekt går det att välja exakt det tyg man vill, ta nytt. Ett lapptäckesoratorium som en hyllning till den kvinnliga historien. Att handarbeta är lika viktigt, värdefullt och värt att lyfta fram som att ha uppfunnit bilen. Att med sin klokhet ha förhindrat krig är mer värt än att ha orsakat och genomfört det. Ingegerd Olofsdotter – en svensk kvinna som gjort avtryck, värd att bli lika känd som Karl den XII:e.

Skolklasser i Sverige, Norge, Ryssland, Ukraina och Island, får skapa ett gemensamt lapptäcke som fondtextil till framföranden av verket. Varje klass skapar sin ruta, färg – mönster – material, utifrån en egenskap, känsla eller händelse kopplad till Ingegerds livshistoria. Parallellt och i inspiration till varandra skapas musikverket om Ingegerds liv.

Här är exempel på lappar som oratoriet skapas av:
– som evangelist (berättare) en rappare, vår tids balladskrivare och berättare i musiken
– visor från dåtid till nutid, gammalkyrkliga sånger, hiphop, låtar från populärmusiken, ortodox kyrkomusik, folkmusik från orter förknippade med Ingegerd, rysk musik, klassiska musikstycken samt nyskrivna låtar och texter i ovanstående genrer.
– allt med medvetet stor del kvinnliga låtskrivare/tonsättare
– Skiss på besättning: 2-4 sångsolister (eventuellt tillika instrumentalister) och en rappare (evangelist), orkestern som vanligtvis ingår i ett traditionellt oratorium ersätts här av ett ”band” med 4-6 instrumentalister från olika genrer och kör. Kören kan vara i form av en grupp ”bakgrundssångare” inom popmusiken fast av det större formatet – kanske en amatörkör eller ungdomskör.
– Inslag av dans/rörelse kan finnas med – hip hop mm – men är inte nödvändigt för att framföra verket.

Ett oratorium i ett pampigt format som ger intryck, värdigt en betydelsefull kvinna. Ett profant och nyskapande oratorium om Ingegerd Olofsdotters liv.

Nedansjö 2018-02-15 vid St Olavsleden med gravkullar från romersk järnålder i blickfånget
Ljungandalen Rest & Development AB, Nedansjövägen 62, 860 13 Stöde.
Orgnr. 559037-0887
Företaget erbjuder musik och rörelse längs St Olavsleden samt idéer och projekt för en levande landsbygd.

Projektledare Sofia Sahlin, musiker och kreativ producent – CV:  https://www.mentha.se/om-sofia/