Breakdance

  •  Började med Svenska Balettskolan 1982 och gick över till Breaking 2010.
  • Jag älskar att uttrycka mig med kroppen och tycker om att röra mig utanför mina trygghetszoner. Alltså gick det bra att ta den första breakinglektionen på min 36-årsdag. Ett tack till mina lärare Shemir Quni och Sebastian Alman som understryker att livet är långt och att ålder bara är en siffra.

       

Tillbaka till ”Sofia”-sidan