Kantor

  • Sedan hösten 2007 har jag jobbat som kantor i Svenska Kyrkan, Stöde Församling utanför Sundsvall
  • Kantorsexamen från Mellansels fhsk februari 2015
       
Tillbaka till ”Sofia”-sidan