Konserter

Jag har en kantorsexamen och kan ta uppdrag på förrättningar och gudstjänster.

Kammarmusik och kvinnohistoria

Med flöjt, sång och piano i klassisk musik, visor, folkmusik, gregorianska sånger och poesiläsning berättar jag om Ingegerd Olofsdotter – St Anna. Ett fascinerande livsöde från början av 1000-talet.

Tillbaka till ”Sofia”-sidan