Är du på mobilen? Scrolla inne i den gröna rutan! Gäller alla sidor.

Ingegerd story on Youtube

Då jag för närvarande har mina företag vilande
kan jag endast göra spelningar och uppdrag som anställd.

Aktuella konsertprogram för bokning

Om Sofia:
Odling – Musik – ProjektledningStyrelsearbete