Projekt

Genom åren har jag skapat, sökt, drivit och gjort uppdrag i många projekt. Mina skills är mycket goda i allt från projektledning, leda meningsfulla möten, göra ansökningar, redovisa, skapa nätverk, föreläsning/presentationer, administration, budget, redovisning, text, sociala medier, wordpresshemsidor…levererar helt enkelt. Du kan lugnt anlita mig för sådana uppdrag. Mod och öppenhet är två signifikanta drag i mitt förhållningssätt i arbetet.

Projekthistorik och speciella kunskapsområden:

KVAST – öka andelen musik av kvinnliga tonsättare som spelas (2018 och framåt)
Skapat kammarmusikserie, arrangerat konserter (25 år)
Frilansat som musiker i olika organisationer (25 år)
Freda din kropp – om kroppslig integritet (2 år)
Sound of Nacksta – integrationsprojekt (3 år)
Detta har gett mig fördjupade kunskaper inom områdena finansiering av kultur och kulturprojekt, integration och nysvenskars villkor, genusfrågor inklusive förebyggande arbete emot och bearbetning av sexuella övergrepp.

Ingegerd Olofsdotter – ett profant oratorium (Nu)
Projekt St Olavsleden, mindre deluppdrag (6 år)
Äventyrspark Pilgrim Viking Stöde (2 år)
Trädgårdskoncept för rehabilitering och intäkter (2 år)
Detta har gett mig fördjupade kunskaper inom naturturismnäringen, landsbygdsutveckling och historiska kunskaper om vikingatiden – specifikt historien kopplad till St Olavsleden – 1000-talet.

Åter till startsida