Styrelseuppdrag

Jag är styrelseordförande i Studieförbundet Bilda Mitt och Föreningen KVAST – Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare samt ledamot av Bildas förbundsstyrelse.

Bildas devis ”Ingen växer utan möten” passar mig som handen i handsken liksom traditionen av modig dialog mellan olika livsåskådningar. Målsättningen en jämställd musikscen i KVAST – det är för demokrati och god konst! Allas röster är viktiga.

Jag tycker om styrelsearbete, att se och jobba med stora linjer/helheter/orsak/verkan samt tänk utanför boxen. Idérik, problemlösare, resultatorienterad, kan hålla i möten med öppet samtalsklimat, kreativa frågeställningar och anpassning till utsatt mötestid. Kompetensområden: bred kompetens som kulturarbetare, digital kompetens, jämställdhet, integration, sexuella ofredanden och övergrepp, styrelsearbete, landsbygdsutveckling.
Har stort socialt nätverk inom många skilda områden.

Välkomnar arvoderade styrelseuppdrag.

Har mångåriga erfarenheter av ordförandeskap, revisorsuppdrag och ledamotsuppdrag i flertalet föreningar: Studieförbundet Bilda ca 10 år, Winnet Västernorrland, Stöde Företagarförening, Kammarmusikföreningen Musica Mobile, Föreningen Zinnia, Nedansjö IK med mera.

Åter till startsidan