Styrelseuppdrag

Sedan ett år är jag styrelseordförande i Studieförbundet Bilda Mitt med ca 50 anställda och 40 milj i omsättning. Deras devis ”Ingen växer utan möten” passar mig som handen i handsken liksom traditionen av modig dialog mellan olika livsåskådningar. Tycker om att, och kan, hålla i möten med öppet samtalsklimat, kreativa frågeställningar och anpassning till utsatt mötestid.

Välkomnar arvoderade styrelseuppdrag.

Har mångåriga erfarenheter av ordförandeskap, revisorsuppdrag och ledamotsuppdrag i flertalet föreningar: Winnet Västernorrland, Stöde Företagarförening, Kammarmusikföreningen Musica Mobile, Föreningen Zinnia, Nedansjö IK med mera.

Åter till startsidan